www.kemalturkeli.com = LYS,YGS,8.sinif TEOG-Ortak Sınav Rehberinizdir
8.sınıf LGS (Haziran) Ortak Sınav Adaylarına 8.sınıf LGS(Haziran) Anadolu Lisesi Adaylarına Sınavlarda sorulmuş  soruları inceleyin (tıklayınız)
       
8.sınıf LGS Ortak Sınav (Haziran) MATEMATiK çözümlü Test kitabı [tıklayınız]
240 sayfa = 1 TL yazarı Tecrübeli Matematik Öğretmeni Kemal Türkeli
8.sınıflara Anadolu Lisesi Kazandıran yardımcı Matematik Test kitabı +Okul Başarısını arttıran kitaptır.
YKS, TYT Üniversite Adaylarına Anadolu Lisesi Adaylarına Önemli yararlı bilgiler Haberler (tıklayınız)
       

Aralık-Ekim 2017 ayı 8.sınıf ORTAK Test Sınavları LGS (Haziran) bültenini okumak icin [tıklayınız] ANADOLU Lisesi adaylarına
Öğretmen Kemal Türkeli Lise Adayları içinYazdı veya derledi

Aralık-Ekim 2017 ayı ÜNİVERSİTE Adaylarına
YKS-TYT  önemli haberler bilgiler bültenini,
okumak için [tıklayınız]
Öğretmen KEMAL Türkeli yazdı veya derledi
 

Site(select your language): 
Untitled Document Bugun: 21 06 2024, Cuma
8 - SBS Matematik kitabından bazı sayfalar_105
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 20
ZayıfEn iyi 
Kitaplar

 Matematik Öğretmeni Kemal Türkeli ders vererek SBS,YGS,LYS kazandırır.Smiley 8 SBS Matematik Kemal Türkeli'nin yardımcı kitabını ayrıntılı tanıtan bilgiler için [tıklayınız] Smiley   SBS 8.sınıf Test sorularını inceleyerek Matematik Öğretmeni Kemal Türkeli'nin yazdığı Matematik 4.Deneme Testini çözmek için [tıklayınız]8 Matematik SBS kazandıran Testler kitabının yazarı Matematik Öğretmeni Kemal Türkeli

  CD olarak kitapçılarda ... 1TL'ye elektronik ortamda 240 sayfa olarak çıktı. 

 

Okulda 

  MATEMATİK

Dersine Yardımcı

 

      Konu Anlatımlı

 

 

MATEMATİK                           TEST’lerini

Pratik Çözmeyi öğreten her an yakınınızda bulunduracağınız 

ÖĞRETMEN

KİTAP

 Kitaptan Sayfalar
 

Kitap Kapak

Önsöz

Atatürkten Güzel Sözler

6. Sayfa

Alfabetik Index (233-239. Sayfalar)


 

Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir. 

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verilen değerle ölçülür.

Öğretmen; geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

Ben manevi miras olarak hiç bir ayet ve, hiç bir dogma, hiç bir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. 

Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder. Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.   K.Atatürk. (www.add.org.tr)

 

 


 

 İlköğretim 8.sınıf SBS’ye Hazırlık + OKUL’a Yardımcı MATEMATİK TEST’lerini öğreten ÖĞRETMEN KİTAP içindekiler;

 

1. Ünite : Aralarında Farklı ilişkiler(kurallar) olan Şekil ve Sayı kümeleri (7), Fraktal geometri(Fractal geometry) ( 7) , Dönüşüm Geometrisi ; Koordinat sisteminde bir eksene göre şeklin yansıma altındaki görüntüsü(11), Orijin etrafında şekli döndürmek(12), Şekli eksenlere paralel öteleme(13), Araştırmalar için uygun soru oluşturma, Örneklem (14), Histogram oluşturarak grafiğini çizme(14), Üslü sayılar(16) , Üslü sayıların bilimsel gösterimi(19), 1.Ünite Test Soruları(20,çözümleri 183)

2. Ünite: Olasılık nedir?çeşitleri(25), Olay çeşitleri(25), Olasılık Testleri(28, çözümleri 187) , Kareköklü Sayılar(30), Kareköklü sayılarla işlemler(32), Kareköklü Sayılar Testi(36), Gerçek sayılar(37), Standart Sapma (37) ,2.Ünite Test Soruları(42,çözümleri 191’de)),

3. Ünite: GEOMETRİ ; Üçgenler(44), Üçgen eşitsizliği(44) , üçgen çizimi(47), Doğru parçasının orta dikme doğrusunu çizmek(48), Yüksekliklerin özellikleri(49), Pisagor bağıntısı(51), Sayı örüntüleri(60), Aritmetik dizi(61), Geometrik dizi(61), Özdeşlikler(63), Üç terimli cebirsel ifadeleri cebir karolarını kullanarak çarpanlarına ayırmak(65), Rasyonel Cebirsel ifadelerle işlem yaparak olabiliyorsa sonucun sadeleştirmelerini yapmak(66), 3.Ünite Test Soruları(72,çözümleri 194),

4. Ünite: Kombinasyon(76), Permütasyon(77), Denklem sistemleri(79), Doğrusal(1.dereceden) Denklem sistemlerinin cebirsel yok etme veya yerine koyma yöntemi ile çözümü(81), Üçgenlerin eşitliği(84), Üçgenlerin Benzerliği(87), Geometrik Cisimler; Üçgen prizma(95), Üçgen prizmanın Alanı(97), Düzgün altıgen dik prizmanın alanı(98), Piramit(107), Dik koni(108), Küre(108), 4.Ünite Test Soruları(109, çözümü 199),

5. Ünite; Dik Piramidin yüzey Alanını, hacmini hesaplama(114), Dik Dairesel koninin yüzey Alanı(117), Kürenin yüzey alanının hesabı(120), Dik piramidin Hacmi(125), Dik dairesel Koninin Hacmi(128), Kürenin Hacmi(132), İzdüşümü ve Çok yüzlüler(136), Perspektif çizimi(136), Bir nokta ve iki nokta perspektifinin çizimi (137), Çok yüzlüler ve ara kesitleri(138), 5.Ünite SBS TEST Soruları (142, çözümleri 205), 

6. Ünite: Geometrik cisimler : Çok küplüleri kullanarak yapılar oluşturmak(148), Geometrik cisimlerin simetrileri(149), Doğrunun Eğimi nedir? nasıl hesaplanır?(153) , Doğrusal denklem sistemlerinin grafiklerini çizerek sistemin çözüm kümesini bulmak(155), Eşitsizlikler(157), İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin çözüm kümesinin ikililerini koordinat düzleminde gösterme(158), Trigonometrik oranların tanımı(160), 30˚,60˚,45˚ açıların trigonometrik oranları(161), 6.Ünite Test Soruları(166,çözümleri 213),

7. Ünite 8 SBS 1.Matematik Deneme Testi soruları(172), 8 SBS 2.Matematik Deneme Testi soruları(175), 8. SBS 3.Matematik Deneme Testi soruları(178),

8.Ünite : 7 Ünitede çözülmeyen  Test Sorularının cevapları ile Açıklamalı çözümleri. 20.sayfadaki 1.Ünite Testlerinin cevapları ile çözümleri(183), 28 sayfadaki 2.Ünite Testlerinin cevap ve çözümleri(187), 36. Sayfanın 189’da, 42.sayfadakinin 191’de, 72.sayfadaki 3.Ünitenin 194’de, 109.sayfadaki 4.Ünitenin 199’da, 142.sayfadaki 5.Ünitenin 205’de, 166.sayfadaki 6. Ünitenin 213’de, 172.sayfadaki 1.Denemenin 219’da, 175.sayfadaki 2.Denemenin 224’de, 178.sayfadaki, 3.Denemenin 230’da cevap ve çözümleri verilmiştir. 


 

 

ÖNSÖZ Sayfa: 4

Sayın Öğretmenler,

Sayın Veliler,

Değerli Çalışkan Öğrenciler,

Geçmişte ilköğretim 5.,6. ve 7. sınıf öğrencileri

için Okula yardımcı MATEMATiK kitapları yazmıştım.

Ayrıca Lise 1 Konu anlatımlı çözümlü Matematik

Testleri Yardımcı ve Üniversitelere Girişe hazırlayıcı

ÖĞRETMEN KiTAP ve KILAVUZ KiTAP gibi 30

civarı Test veya Konu Anlatımlı kitaplar yazıp

yayınlamıştım. Elinizdeki bu kitabı, ilköğretim 8.sınıf

öğrencilerine Okuldaki Matematik derslerine ve

Haziranda girecekleri SBS Sınavında sorulacak 20

Matematik Test sorusuna en iyi şekilde hazırlanabilmeleri

için yazdım. ALS (Türk Silahlı Kuvvetleri

Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama

Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme

Sınavı), Özel Yabancı Liselere (Kolejlere) Giriş Sınavı

ile PYBS (Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı) gibi

sınavlara girecek tüm öğrencilere yardımcı olacak

şekilde konu anlatımına ve çözümlü Testlere yer

verdim. 8.sınıfın Degiştirilen yeni programı ile örtüşen

geçmişte Liselere Giriş sınavlarında sorulmuş Test

sorularını inceledim. Kitabımdaki Test sorularını ve

konu Anlatımımı , sınavlarda önemsenen bilgiyi

kavrama, kuralları(bilgileri) problemle ilişkilendirebilme

becerisi ve işlem (4 işlem, üslü veya köklü sayılarla

gibi) performansı gibi ölçütlere uygun olarak yazdım.

Konuları kavratmak için cebirsel ifadelerdeki harşere

olası değerler atayarak konuyu sayısal sonuçlarla

yorumlayarak daha iyi kavramanızı kolaylaştırmaya

çalıştım. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenilmesini

önemsediği programı hem MEB‘in internet sitesinden

inceledim hem de yayınladığı ilköğretim 8.sınıf Ders

Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ile Öğretmen Kılavuz

Kitabından inceledim. Ayrıca Aydın , Erdem ve

Özgün yayınlarının 8.sınıf Ders kitaplarından MEB

programını nasıl işlediklerini inceledim. internetten

veya ingilizce Matematik ders kitaplarından da

Uluslararası (Global) 8.sınıf Matematik konularının

anlatılış standardını da kitabımı yazarken inceledim.

Sonuçta bu kitap Uluslararası Matematik konularının

içinden MEB’in 8.sınıf için seçtiği ( önemsediklerini)

öğrenciye kavratmayı konuları bilinçli daha derinden

öğretmeyi amaçlayan bir işlenmiş eser niteliğini de

giderek kazandı. Liselere Giriş SBS sınavında konuyu

iyi anlamış öğrencilerin yapabileceği ama konuyu

 

 

 

 

 

Puanında sınav birincisi olamadılar. Fen Liselerini

7172 ve Sosyal Bilimler Liselerini1056 öğrenci

kazandı. istanbul’daki 1578 ilköğretim okulunun

(221’i Özeldir) en iyileri olan öğrenciler en iyi

okulları kazanabilmek için 2010 SBS sınavında

birbirleriyle yarışacaklardır. Okullarının en iyisi

olmayan öğrencilerin, gözde bir Anadolu Lisesini

kazanabilmeleri için zamanlarını çok iyi kullanıp çok

iyi bir ders çalışma programı yapabilirlerse iyi bir

Anadolu Lisesini kazanabileceklerdir. 2009’da

istanbul’daki 86 Anadolu Lisesine 12810 öğrencilik

kontenjan ayrıldı. istanbul’dan başvuran 180522

adayın en çok 12810‘ u (%7’si) Anadolu Liselerini

kazanabildi. Adaylar 2009 ‘da SBS‘ de sorulan 100

s o r u y u ( w w w . k e m a l t u r k e l i . c o m ,

http://oges.meb.gov.tr) Arşivinden çözmeyi

denesinler. Ayrıca SBS Adayları sitede verilen geçmiş

yıllarda sorulmuş Test sınav sorularını da çözmeye

çalışsınlar.

Öncelikle öğrendikleri konularla ilgili soruları

çözmeye çalışsınlar. Kendi Performanslarının iyi

olduğu saatlerde henüz öğretilmeyen konuları, okulda

öğretilmesini beklemeden öğrenmeye çalışınlar.

SBS adaylarının Yılsonu Başarı Puanı (YBP)

sene sonu Karne notlarından hesaplanacaktır. Yıl

sonu okul puanınız okulunuzdaki en başarılı öğrencinin

başarı puanına bölünerek sonuç 132 ile

çarpılacaktır. En çok 132 puan okuldan

kazanabileceksiniz. Bulunan puan Sınıf Puanınız

hesaplanırken SBS’ nize eklenecektir. 8.sınıf Sınıf

Puanınızın 368 puanını SBS den, 132 puanı da Okul

derslerinizdeki başarınızdan kazanabileceksiniz.

SBS puanlarına YBP puanları da ekleneceğinden

öğrencilerin okul notlarını arttırmaya önem vermeleri

de gerekmektedir.

2009 istanbul Galatasaray Lisesinin (Fransızca)

100. öğrencisinin puanı OYP puanı 492.371 idi.

istanbul Lisesinin (Almanca) 180. öğrencisinin

(sonuncunun) puanı 489,817 idi.

Beşiktaş KABATAfi Erkek Lisesinin 120.

sonuncu(ing) öğrencisinin OYP puanı 487,176 idi.

Bahçelievler’deki Adnan Menderes Anadolu

Lisesinin 150. öğrencisinin puanı 473,903 oldu.

Ataköy Hasan Polatkan Anadolu Lisesini kazanan

90. öğrencinin puanı da 456,219 oldu. Ataköy

Cumhuriyet Anadolu Lisesini kazanan 120.

öğrencinin puanı 440,7 oldu.

internet sitemde kitabın basımı sırasında gözden

kaçan düzeltmeleri veya kitapla ilgili veya SBS

Hazırlık sürecinizde yararlı Rehberlik yazılarını veya

 

 

 

 

 

 

iyi bilmeyen, birkaç formül veya belirli Test soru

tiplerini ezberlemiş öğrencinin yapamayacağı seçici

Matematik Test soruları sorulmaktadır. 2009‘da

sorulan 20 Matematik Test sorusunun her aday

ortalama 2,35 `ini(net) yapabildi. Öğrencilerin %3 ‘ü

12 netin üstüne çıkabildi. Kitabın sonuna 6 tane

20’şer soruluk SBS Matematik Deneme Testleri

ve Çözümlerini de koydum. Kitapta yer alan tüm

Test sorularının doğru cevapları ile Açıklamalı

Çözümlerini de kitabın sonunda verdim. Bir Test

sorusunu doğru yapmış bile olsanız Açıklamalı

çözümünü de incelemenizi öneririm. Kitaptaki

çözümlü Test sorularının da çözümünü bir kağıtla

örtüp önce kendiniz çözmeyi deneyin.

Çözemezseniz çözümünden yararlanarak nasıl

çözmeniz gerektiğini öğrenebilmeniz için çözümü

mutlaka siz de yazarak kavramaya çalışın. Gazete

gibi okuyarak yazmadan ara işlemleri yapmadan ve

özet çıkarmadan Matematik öğrenilmez. Seviye

Belirleme Sınavında Matematik Testinin ağırlık

katsayısı 4, Türkçe testinin ağırlık katsayısı 4,

Fen Bilgisi testinin ağırlık katsayısı 3, Sosyal

Bilgiler testinin ağırlık katsayısı 3, Yabancı Dil

testinin ağırlık katsayısı 1 olacaktır. Görülüyor

ki Matematik Test soruları 15 üzerinden 4(% 27)

değerinde ağırlandırılacaktır.

Benim hesapladığım net sayılarına göre yaklaşık

2009 Formülü şöyledir:

2009 SBS 8.sınıf = 4,714 Matematik + 3,516Türkçe

+ 2,988 Fen ve T. + 2,479 Sosyal +1,274 ing +

194,154 (Taban puan)

2009 Liselere Giriş sınavında 1011211 Aday

yarışmıştır. Adayların 978061‘ i(% 96’sı) Tercih

yapabilme hakkını kazanabildi. Bunların 764623‘ ü

tercih yaptı. Tercih yapanların 253708’ i

(Başvuranların %25’i) I. yerleştirmede tercihlerinden

birine yerleştirildi. Anadolu Liselerini toplam

122860(Sınava girenlerin %12 si kazanabildi )

öğrenci kazandı.

2009 Liselere Giriş sınavında 100 soruyu doğru

yanıtlayabilen ve okul başarı notları 100 puan olan

OYP puanlarına göre 3 birinci öğrenci birinciliği

paylaştı . Birincilerin biri istanbul’dan çıktı. 2009 da

8.sınışar arasında 100 net yapabilen öğrenci sayısı

67 oldu fakat bunların 64‘ünün okul Diploma notları

ve Sınıf Puanları 100 puan olmadığından OYP


 

 

 

 

 

öğrencilere yararlı olabilecek çeşitli ek bilgileri(Site

adreslerine bağlantılar gibi) bulabileceksiniz. Sitemde

tüm SBS veya Üniversite Adaylarına(LYS, YGS)

Okula Yardımcı + Sınava Hazırlayıcı çeşitli yararlı

bilgiler bulacaksınız. Kitapta olmasını istediğiniz soru

çeşitlerini veya istediğiniz konu anlatımını sitedeki

adresime yazıp bana e-mail yollarsanız kitabımın

yeni baskısını isteklerinizi göz önüne alıp geliştirmeye

çalışacağım. Okuma hızınızı elinizden geldiğince

arttırmaya önem verin.

KifiiSEL GELifiiM (DVD: www.infinityteknoloji.

com, Hızlı Okuma, Bellek Geliştirme, Düşünce Gücü)’

den bölümlerinden çok yararlanacaksanız.

2010 istanbul 8.sınıf SBS Adaylarına Matematik

temellerini geliştirme sürecinde gerek Okul derslerinde

ve istediğiniz Anadolu Lisesini kazandırmada

kitabımın sizlere yararlı olduğunu bildireceğinizemailleriniz

(Elektronik Posta) yeni Test kitabı yazmak

için çalışma heyecanımı olumlu yönde arttıracaktır.

Başarı haberlerinizi almak umuduyla, Tüm okurlarımın

öneri ve eleştirisi ile kitabımın içeriği daha da geliştirilerek

zenginleşecektir. Sınavlarda başarılı olmanızı

dilerim

Ataköy Gazetesi SBS Rehberlik köşesi yazarı ,

www.benidahilet.org ve www.kemalturkeli.com

Rehberlik köşesi yazarı Matematik öğretmeni yazar

Kemal Türkeli

www.kemalturkeli.com veya

Ataköy Gazetesindeki www.atakoygazete.

com.tr SBS Adaylarına Aylık REHBERLiK Köşesi

Yazımı + Arşivdeki yazılarımı da ücretsiz okuyunuz.

Tel:0212.4423040 Bahçelievler/ istanbul

Cep; 0536.5118400;

2009 Eylül güncellenmiştir istanbul

MSN+ e-mail;

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

www.kemalturkeli.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Matematik Öğretmeni(Marmara Üniversitesi)

  KEMAL TÜRKELİ’nin

 

İlköğretim 8.sınıf öğrencilerini 

LİSELERE Giriş TEST Seçme Sınavları ;

SBS ;  OGES(Ortaöğretime Geçiş Sistemi)

 

ALS (Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulu Seçme Sınavı) ,

 

 

PYBS Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı

 

İle Okulda MATEMATİK Dersine Yardımcı

 

Konu Anlatımlı

MATEMATİK TEST’lerini

Pratik Çözmeyi öğreten her an yakınınızda bulunduracağınız

 

 

 

ÖĞRETMEN

KİTAP

 

 

 

www.kemalturkeli.com

 

 

 


8.sınıf ÖĞRETMEN KİTAP ; Alfabetik İçindekiler Dizini ;

(a+b)² = a² + 2ab + b² özdeşliğinin doğruluğunu geometrik modelle gösterme, uygulanması, 64,72

(a-b)² = a² - 2ab + b² özdeşliğinin doğruluğunu geometrik modelle gösterme, 64, 70,72

30,60,45 derecelik açıların trigonometrik oranlarını hesaplamak,161,

90˚,45˚,45˚ İkizkenar Dik üçgeninde dik kenarlardan birinin uzunluğu ile

 hipotenüsün uzunluğu arasındaki ilişki, 55, 56

 

-90˚,60˚,30˚ Dik üçgeninde kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi, Pisagor bağıntısından yararlanarak

 Hesaplamak ,55, 56

a² - b² = (a-b).(a+b) özdeşliğinin doğrulugunu geometrik modelle gösterme, kuralın

uygulamasına örnekler, 63, 69, 70, 71

 

AA(Açı-Açı) ları eşit olan üçgenler benzerdirler.(Temel benzerlik özelliği), 87, 89,92

Açıortay doğrusu üzerindeki her noktadan açının kenarlarına çizilen dikmelerin uzunlukları eşittir., 49

Ağaç çizelgeyi oluşturarak olası çıktıların olasılıklarını hesaplamak, 25

AKA bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü bilinen üçgeni nasıl çizeriz?, 47

AKA(Açı-Kenar-Açı) elemanları karşılıklı eş olan üçgenler eştir.Örnek çözümlü Test, 85

Alt çeyrek, üst çeyrek nasıl bulunur?, 40

Alt uç değer, üst uç değer nedir?, 40

Altın oran 1,617 nasıl bulunur?, 60

Aritmetik Dizi(Arithmetical sequences) nasıldır?,Aritmetik dizinin sabit terimi ve ortak farkı nedir?, 61

Aritmetik dizinin n.elemanı ile ilk terimi ve ortak farkı arasındaki bağıntı nasıldır?, 61,62,72

Aritmetik ortalama nasıl hesaplanır?, 37,38, 39

Atatürk'ün yazdığı Geometri kılavuzu kitabı, 44

Bağımlı ve bağımsız olay nedir? , 25, 26

Benzer iki üçgenin alanları oranı ,benzerlik oranının karesine eşittir.,örnek çözümlü test, 91,92

Benzer iki üçgenin çevreleri oranı benzerlik oranına eşittir.,örnek çözümlü test, 91

Benzer iki üçgenin karşılıklı bütün elemanlarının oranı, benzerlik oranına eşittir.,91

Benzerlik oranları 1 olan üçgenler eşittirler. ,88

Bir doğrunun dışındaki bir noktaya en yakın noktası nasıl bulunur?, 51

Bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir, 158

Bir kenarının uzunluğu bilienen eşkenar üçgenin yüksekliği nasıl hesaplanır?, 54

Bir nokta perspektifi, 137

Bir üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenarına indirilen dikme nasıl çizilir?, 50,51

Birer dar açıları eş olan dik üçgenler, benzer üçgenlerdir.,87, 92.

Cebirsel ifadeler(Algebraic expressions), 63,70,73

Cebirsel ifadenin çarpanlarını çarpan ağacı ile bulma , 75

Çeyrekler açıklığı nasıl bulunur?, 40

Çok büyük veya çok küçük üslü sayıların Bilimsel gösterimi nasıl yapılır?,

Çok küplüler kümesi={D,L,Z,3,2,1} çok küplülerle oluşturulan yapının görünümünü

  izometrik kağıda çizmek,148

Deneysel olasılık nedir?, 25

Denklem nasıl olur? Denklemi doğrulayan Gerçek(Reel) sayıların bir alt kümesine denklemin

 Çözüm kümesi adı verilir., 63,109

Denklemin eşitliğini doğrulayan(sağlayan) her bir sayıya denklemin kökü adı verilir., 63

Dik açılı üçgende yükseklikler üçgenin dik açısı olan köşesinde kesişirler., 49

Dik dairesel Koninin Hacmi(Volume of a Cone) ,128, 129, 130,131 ,132,135,142

Dik dairesel Koninin yüzey alanının hesabı, çözümlü testler,117,118,119,120,124

Dik düzgün altıgen prizmanın taban alanı, hacmi, 8 yüzü vardır,18 ayrıtı vardır,12 köşesi vardır, 103

Dik koni(dönel Koni, Cone), ana doğru parçasının uzunluğu hangisidir?,Yüksekliği simetri eksenidir.108

Dik koninin bir düzlemle arakesitleri, 140

Dik piramidin Hacmi (Volumes of Pyramids) nasıl hesaplanır? , yanal yüz yüksekliğinin hesabı

 çözümlü örnekler,125,126,128

Dik prizmaların yüzey alanlarının hesaplanması, 95,96, 97,98,112

Dik prizmanın hacmi nasıl bulunur?, 101

Dik üçgen Prizmanın Hacmi, 102, 105, 106

Dik üçgende hipotenüse ait kenarortayın uzunluğu hipotenüsün yarısına eşittir., 49

Dikdörtgenler prizmasının Hacmi nasıl bulunur? Formülü?, 101, 104, 106, 142

Dikdörtgenler prizmasının simetri düzlemleri, Dikdörtgenler prizmasının 180 derece veya tam

 katları döndürüldüğünde görünüşünün değişmez kaldıgı eksenler, 151

Doğru parçasının orta dikme doğrusu nasıl çizilir?, 48

Doğrunun eğimi(the slope of a line), dar açıların eğimi pozitif, geniş açıların eğiminin işareti

 negatiftir?,153,166

Doğrunun işlemsel tanımı nasıldır?, 44

Doğrusal denklem sistemlerinin grafiklerini çizerek sistemin çözüm kümesini bulmak,155

Doğrusal(1.dereceden) Denklem sistemlerinin yerine koyma yöntemi(Substitutions) ile

 çözümü.,81,82,83,110

Doğrusal(1.dereceden) Denklem sistemlerinin cebirsel yok etme(Linear-Combination Method) yöntemi

  ile çözümü, 81,82,83,84

Doğrusal(1.dereceden) Denklem sistemlerinin sabit sayılarını En Küçük Ortak Katlarına eşitleyerek

  bilinmeyenler arasındaki ilişkiyi bularak çözme yöntemi,82

Döndürülen çarklarda bir olayın gerçekleşme olasılığını hesaplamak, 27

Dönel dairesel koni ekseninden geçen herhangibir düzleme göre simetriktir.Koni ekseni etrafında

herhangi bir açı kadar döndürüldüğünde görünüşü değişmeyecğinden dönme ekseni simetri eksenidir.,150

Düzgün altı yüzlü(Cube,Küp,Hexahedron),niye dışbükeydir?,değişik düzlemlerle ara kesitleri,139,140

Düzgün altıgen dik prizmanın alanının hesaplanması, Taban alanının hesabı, Yanal Alanınının

  hesaplanması, 98, 99

Düzgün altıgen piramidin simetri düzlemleri, 60˚ veya tam katları döndürüldüğünde görünüşünün

 değişmez kalacağı ekseni hangisidir?, 153

Düzgün çok yüzlü(Platonik cisimler,Polyhedra) nedir?,138

Düzgün dört yüzlünün alanı, hacmi?, 138

Düzgün dörtyüzlü(Tetrahedron) nedir?,Yan yüz yüksekliği(Apotemi) nasıl bulunur? cisim yüksekliği?

  Niye Dışbükeydir?,138

Egik prizmanın yan yüzleri taban düzlemine dik değildir., 95

Eşitsizlikler(Inequalities), eşitsizliği doğru yapan sayıları çözüm kümesi olarak sayı doğrusunda

 göstermek,157

Eşkenar dörtgen dik prizmanın hacmi,taban alanının hesabı, 102

Eşkenar üçgen prizmanın hacmi, 102

Eşkenar üçgen bir düzgün çokgendir, 48

Eşkenar üçgen dik prizmanın simetri düzlemleri, görünüşünün değişmez kaldığı döndürülme ekseni ve

 döndürülme açıları nedir?, 152

Eşkenar üçgen piramidin simetri düzlemleri, Eşkenar üçgen piramidin 120˚ veya tam katları

 döndürüldüğünde görünüşünün degişmez kaldığı eksen doğruları hangileridir.?, 151

Eşkenar üçgende iç açıortay, kenarortay , ortadikme, yükseklik doğruları aynı noktada kesişirler.,49

Eşkenar üçgende kenarortay uzunluğunu hesaplamak, 48

Eşkenar üçgende kenarortay, açıortay ,yükseklik ve kenar orta dikme doğruları aynı

 doğrudur(çakışık), 48,49

Euler bağıntısı(K+Y-A=2), 138

Fibunacci(Fibonaçi) dizisi, 60,72

Fraktal Geometry(Fractal Geometry) ,7

Genel bir doğru denkleminde( ax+by+c=0 ) doğrunun eğimini hesaplamak, 154

Geniş açılı bir üçgende yükseklikler üçgenin dış bölgesinde bir noktada kesişirler.,50

Geometri(Geometry), 44

Geometrik cisimlerin simetrileri, Silindir taban merkezinden geçen ve tabana dik düzlemlere

 göre simeriktir.,149

Geometrik dizi(Geometric sequences) nasıldır? Dizinin ortak çarpanı ne demektir?, 61, 62,73

Geometrik dizinin n. Elemanı nasıl yazılır?, 61,62,72

Gerçek sayılar kümesinin Alt kümeleri olan sayı kümeleri, 37

Gerçek sayılar(Real numbers) Kümesi nedir?, 37

Hangi kenara hipotenüs uzunluğu adı verilr?, 46

Hipotenüs nedir?

Histogram nasıl oluşturulur?, 14

Histogramda veri grubunun genişliğini hesaplamak, 14

Işığın hızının bilimsel gösterimi nasıldır?, 19

İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin(The graph of a linear inequality in two variables) çözüm

 kümesinin ikililerini koordinat düzleminde göstermek,158, 167

İki nokta perspektifi, 137

İki noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesi bunların orta dikme doğrusu üzerindedir., 48

İkinci dereceden üçterimli cebirsel ifadeyi cebir karolarını kullanarak bir dikdörtgenin alanına eşit

 olacak şekilde kenar uzunlukları cinsinden nasıl yazarız?,çözümlü örnekler,65, 66,72,73

İnsan vucudundaki hücrelerin ortalama sayısının bilimsel gösterimi nasıldır?, 19

İrrasyonel sayıların ondalık açılımı devirli bir sayı mıdır?, 37

İstatistiğin tanımı, 14

KAA(Kenar-Açı-Açı) elemanları karşılıklı eş olan üçgenler eştir.Örnek çözümlü Test,86

KAK elemanları eş olan üçgenler eştir.Örnek çözümlü Test, 84,85

KAK iki kenarının uzunluğu ile aralarındaki açısı bilinen üçgenin çizimi nasıl yapılır?, 47,48

KAK(İki üçgenin karşılıklı ikişer kenarları orantılı ve bu kenarlar arasındaki açıları eş ise ) Benzerlik

  koşulu,örnek testler,88, 89, 90,91

Kare piramidin simetri düzlemleri ile görünüşünün değişmez kaldığı döndürülme ekseni ve

 döndürülme açısı?, 152

Kare prizmanın alanının hesaplanması, Yanal Alanı, bütün alanı, 96, 97,99

Karekök içindeki sayının tam kare çarpanını kök dışına çıkarmak, 31, 32

Kareköklü iki sayının bölünmesi, 33

Kareköklü iki sayının çarpılması , 32

Kareköklü iki sayının çıkarılması, 32

Kareköklü iki sayının toplanması, 32

Kareköklü sayılar pozitif veya sıfırdırlar, 31

Kareköklü sayılar(irrasyonel sayılar) nedir? sayı doğrusunda nasıl yerleştirilir?, 30

Karesel sayılar(square numbers), 60

Kenar uzunlukları doğal sayı olan bazı dik üçgenler hangileridir?, 52

Kenarortay doğrusunun uzunluğu ne demektir?, 50

Kenarortayların kesim noktası olan G ağırlık merkezinin özelliği,48

KKK benzerlik koşulu ;Karşılıklı kenarları orantılı olan üçgenler benzer üçgenler olup orantılı

 kenarlar karşısındaki açıları da eşittir.,örnek testler,88, 90, 94

KKK elemanları bilinen üçgen nasıl çizilir?, 47

KKK(Kenar-Kenar-Kenar) elemanları karşılıklı eş olan üçgenler eştir.Örnek çözümlü Test,86

Klinometre(Clinometer) nedir? , 161

Kombinasyon(Combination) ne anlama gelmektedir? Formülü nasıldır? 5 elemanlı bir

  kümenin 2 elemanlı alt kümelerinin sayısına 5'in 2'li kombinasyonu adı verilir.,örnek testler,76,77,78,109

Küp'ün Alanı, Yanal Alanı nasıl bulunur?, örnek çözümlü testler, 96

Küpün cisim köşegen uzunluğu ile bir kenarının uzunluğu arasındaki bağıntı, 60

Küp'ün Hacminin hesabı, 100, 105, 106, 107

Küp'ün simetri düzlemleri, Küpün görünüşü ekseni etrafında 90 derece veya tam katlarında

 döndürülmesi sonucunda değişmez,150

Küre ekseni etrafında döndürülse görünüşü değişmeyeceğinden eksenine simetri ekseni denir.,149

Küre örneği olan toplar teknoloji harikalarıdırlar.Topların teknik özellikleri ,123

Küre(Sphere), büyük çember hangisidir?108

Kürenin Hacmi(Volume of Sphere),çözümlü örnekler,132, 133, 134,135,136,142

Kürenin yüzey alan(Surface areas of spheres), 120,121,122,145

Normal dağılım eğrisi ile standart sapma ve aritmetik ortalama arasındaki ilişki nasıldır?, 37

Olasılık çeşitleri, 25

Olay çeşitleri, 25

ondalık kesirlerin kareköklerini almak, 33

Ondalık kesirlerin tekrarlı çarpımını hesaplamak, 17

Ortanca değer(medyan) nedir? nasıl bulunur?

Öklit(Eukliedes) yükseklik bağıntısı, 58

Öklit'in dik kenar bağıntısı, 58,59

Örneklem oluşturma, 14

Özdeşlik nedir? Denklemle farkı nedir? Bir eşitliğin Denklem mi Özdeşlik mi olduğu nasıl anlaşılır?, 63,64,73

Öznel olasılık, 25

Paralel doğrular eş uzaklıklı doğrulardır., 49

Paralelkenar dik prizmanın hacmi, 102

Pascal (Pascal) üçgeni,60

Permütaskon ile Kombinasyon arasındaki ilişkiyi veren formül, 78,79

Permütasyon(permutations) ne anlama gelir?nasıl hesaplanır? ,formülü, 77,78,109

Perspektif çizimi(perspective drawing), ufuk çizgisi nedir?,kaybolunan nokta nedir?,136

Piramidin yüzey alanının hesabı,örnek testler,114,115,116,124

Piramit, elemanları,düzgün piramit nasıl olur?, Piramitler tabanını oluşturan çokgenin şekline

 göre adlandırılır. ,107

Pisagor bağıntısı nedir?,uygulamasına örnekler ; 49, 51,57,58, 59,73,74, 93,115,117,119,121,124,

  127,132,136,161

Pisagor(Pythagoras) bağıntısının doğruluğunu ispatlayan yollardan bazıları, 52, 53

Prizmanın hacminin hesabı, 100, 107

Rasyonel Cebirsel ifadelerle işlem yapma, yapılabiliyorsa ifadeleri sadeleştirme, çözümlü örnekler,66,

  67,68,69,70,73

Rasyonel Denklem (payı ve paydası birinci dereceden iki terimliden oluşur) nedir? Çözüm kümesi

 nasıl bulunur?, 79,80

Rasyonel sayılar Gerçek sayılar doğrusunda niye yoğundurlar denir?, 37

Rasyonel sayının tekrarlı çarpımını hesaplamak, 17

Sayı örüntüleri(patterns), 60

Serbest bırakılan taşın yere düşme olasılığı, 25

Silindirin alanının hesabı, 99

Standart Sapma nedir?nasıl hesaplanır? ,37,38,39

Şeklin eksenlere paralel ötelenmesi sonucu noktalarının yeni koordinatlarını bulmak, 13

Şeklin orijin etrafında 90 derecenin katları olarak döndürülmesi sonucunda noktalarının yeni

 koordinatlarını hesaplamak,12

Şeklin x eksenine göre yansıması altındaki görüntüsü ,11

Şeklin y eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü, 12

Tabanları aynı üslü sayıları çarpmak, 17

Tabanları eşkenar üçgen yan yüzleri dikdörtgensel bölge olan eşkenar üçgen dik prizmanın toplam

 alanının hesaplanması, 97

Tabanları ve yükseklikleri eşit olan prizma ile piramidin hacimleri arasındaki bağını nedir?,126

Tam kare olmayan sayının karekökünü tahmin etmek için strateji geliştirmek, 31

Tam kare(perfect square) saylar hangileridir?, 31

Taslak üçgen(yardımcı üçgen) çizerek üçgeni çizme stratejimizi nasıl geliştirebiliriz?,47

Teorik olasılıık nedir?, 25

Tepe değer(mod), 41

Trigonometrik oranların(Trigonometric ratios) tanımı, sinA=?, cosA=?, tanA=?, cotA=?, çözümlü

  örnekler,160,161,162,163,164,165

Üç kenarı farklı uzunkukta iki eş uçgenle bu üçgenleri çeşitli şekillerde bir araya getirerek kaç değişik

  paralelkenar oluşturabilirsiniz?,87

Üçgen dik prizma,Açık şekli, 3 taban ayrıtı vardır ,6 köşesi vardır , yanal ayrıtları hangileridir? ,5 yüzü

 vardır,95

Üçgen eşitsizliği nedir?,Üçgenin çizilebilmesi için kenar uzunlukları arasında nasıl bir ilişki

 olmalıdır?,44, 45,46,74

Üçgen prizmanın Hacmi nasıl bulunur?, 101,102

Üçgende Yükseklik nedir?, 49,74

Üçgenin açıları ile karşılarındaki kenar uzunlukları arasındaki ilişki nasıldır?, 46,74

Üçgenin çizilebilmesi için hangi elemanlarının bilinmesi yeterli olabilir?, 46,47, 48

Üçgenin üç kenarına içten teğet olan çemberin merkezi iç açıortayların kesişme noktasıdır., 49,50,74

Üçgenin üç köşesinden geçen çevrel çemberin merkezi, kenarlarının orta dikme doğrularının

 kesişme noktasıdır., 50,74

Üçgenler(Triangles), 44

Üçgenlerde Eşlik(Üçgenlerin eşitliği) ne demektir? ,84

Üçgenlerin Benzerliği(Üçgenlerde Benzerlik) , AAA(Üçer açısı karşılıklı eşit) olan üçgenler benzerdir.,87

Üçgensel sayılar(Triangular numbers), 60,72

Üsleri aynı tabanları farklı iki üslü sayıyı bölmek, 18

Üsleri aynı tabanları farklı iki üslü sayıyı çarpmak, 17

Üslü sayılar(Exponents), 16

Veri gurubunun Açıklığı(range), 14

Yamuğun alanının hesabına sayısal örnek, 54

Tabanları aynı üsleri farklı iki üslü sayıyı bölmek, 18

 

 

RESMİ BÜYÜK GÖRMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYIN. 

 

 

 

 
 
Facebook'ta Paylaş

Saat

Ulti Clocks content

Sınav Tarihi

Anket

Siteyi ziyaret amacınız...?
 

Hava Durumu

Sözlük

Bağlantılar

ATAKÖY Gazetesini [tıklayın]
okuyun( Kemal Türkeli 10 sene
(2000-2010) aylık Ataköy Gazete'
sinde TEOG,LYS, YGS için Rehberlik
köşe yazıları yazdı. Artık kendi
sitesinde yazmaktadır.Yerel Atakoy
Gazetesini okumak için
(tıklayınız)


Kemal Türkeli'nin issuu'(Yayın)
daki
yayınlarını inceleyin okuyun.
issuu için (tıklayın) .
facebook sayfam için
[tıklayın]
YGS, LYS,Teog ,Lise, İlköğretim
öğrencilerine yararlı değişik yazıları
inceleyin. Sınavlarda, Okulunuzda
başarınızı arttırın.
[tıklayın]
Webde Ara

Videolar

Videolar

Universite Ogrencilerine

Lisans Ogrencilerine AOF Ogrencilerine

SBS Puan hesaplayici

Puaninizi hesaplamak icin tiklayin